Oferta biura rachunkowego

OFERTA

Naszym klientom oferujemy pełne prowadzenie księgowości firmy (księgi handlowe, KPiR, ryczałt), a także obsługę kadrowo – płacową (ZUS, wynagrodzenia, sprawy personalne). Przygotowujemy sprawozdania i raporty księgowe; dostarczamy statystyk i zestawień do analizy struktury przychodów i wydatków. Na mocy udzielonych nam pełnomocnictw, prowadzimy Państwa sprawy przed ZUS, US i sądami administracyjnymi w obu instancjach. Powierzając nam obsługę księgową firmy macie Państwo pewność, że o wasze finanse zatroszczą się najlepsi specjaliści.

Doradzamy jak zoptymalizować finanse firmy i jak wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne dla zminimalizowania kosztów. Proponujemy ciekawe i innowacyjne rozwiązania technologiczne, pomagające prowadzić bieżące rozliczenia i unikać błędów. Jesteśmy skoncentrowani na świadczeniu usług najwyższej jakości, zapewniając każdemu klientowi indywidualne podejście i pełen profesjonalizm usług. Szczycimy się terminowością, dyskrecją i bezbłędnością.

Zajmujemy się również rozliczeniami zagranicznymi, m.in. zwrotami podatku z Niemiec i UK oraz rozliczeniami projektów unijnych.

Obsługujemy również osoby indywidualne, chcące mądrze zarządzać swoimi finansami.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie pytań.

CSR (wsparcie dla NGO)

Mamy świadomość, że biznes nie działa w próżni, dlatego też dążymy do odpowiedzialnej współpracy z innymi podmiotami. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i pomagamy wykorzystywać nowe technologie w ich działalności. Dzięki prowadzonej polityce CSR, w Państwa otoczeniu realizowane są ciekawe projekty, powstają nowe atrakcje i promowane są interesujące inicjatywy.

Jednym z naszych najważniejszych projektów dla otoczenia jest program PIT-OPP, przeznaczony dla stowarzyszeń mających status organizacji pożytku publicznego. Pozwala on pozyskiwać dodatkowe fundusze na działalność statutową z 1% podatku dzięki dedykowanemu programowi do rozliczeń PIT. W ciągu 8 lat, podczas których udostępniamy tę aplikację organizacjom, skorzystało z niej ponad 500 podmiotów, pozyskując prawie 94mln zł!

Cieszymy się, że możemy wspierać OPP w działaniach statutowych. Zachęcamy również do odwiedzenia strony dedykowanej temu projektowi: http://www.pit-opp.pl/.

MOBEVO

Nie zadowalamy się tym co jest, ale wciąż dążymy do pozytywnych zmian. Jedną z nich jest wykorzystanie nowych technologii: zaprojektowanie i wdrożenie platformy Mobevo.
Platforma jest efektem wielu godzin wspólnych prac programistów i księgowych. To nowoczesne i innowacyjne podejście do organizacji pracy w biurze rachunkowym.

Mobevo, dzięki zaawansowanemu modułowi OCR, znacznie przyśpiesza wprowadzanie faktur do programu księgowego, usprawnia pracę księgowych, ogranicza koszty – oszczędzając czas oraz sprawia, że komunikacja z klientami jest wygodniejsza i dużo szybsza. Klienci biura księgowego, które używa Mobevo mają natychmiastowy dostęp do swoich dokumentów, a dzięki aplikacji mobilnej mogą na bieżąco monitorować swoje rozliczenia oraz wprost z telefonu przesłać dokumenty do programu księgowego.

Koniec z marnowaniem czasu. Czas na Mobevo.

 • 1345 zadowolonych użytkowników
 • blisko 200,000 przetworzonych faktur
 • około 45 % mniejsze koszta

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia strony www.mobevo.pl.

Reklama Mobevo
Pobierz instrukcję – Panel Podatnika

Obsługa kadrowo-płacowa – wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy.

Zakres czynności:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów;
 • Przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);
 • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez klienta;
 • Wyliczanie należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;
 • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-8A);
 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Sporządzanie informacji PFRON

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. (5059560,00 zł – tyle wynosi limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2013 r.)

Zakres usług:

 • Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);
 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Księgi handlowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, prowadzone są przez spółki kapitałowe oraz inne podmioty, w tym osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki 5059560,00 zł – tyle wynosi limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2013 r.)

Zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą;
 • Opracowanie zakładowego planu kont;
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
 • Rozliczanie operacji bankowych;
 • Rozliczanie operacji kasowych;
 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie;
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Klienci, którzy mają podpisaną umowę o obsługę księgową korzystają bezpłatnie z porad naszych doradców podatkowych z zakresu bieżących spraw związanych z prowadzonym przez nich przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług pozostałe podmioty gospodarcze i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w zagadnieniach z podatku VAT, podatków dochodowych oraz podatku od spadku i darowizn.

Przygotowujemy również wnioski o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (Limit dla ryczałtu w 2014 r. wynosi 633450,00zł) oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Zakres usług:

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • Prowadzenie wykazu środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy;
 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Przygotowanie informacji finansowych do banków lub innych instytucji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Nasi doradcy podatkowi posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi. Powierzając nam prowadzenie spraw zyskują Państwo gwarancję profesjonalizmu i rzetelności wykonanego zlecanie.

Stawki za usługi regulowane są przez


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIZakres usług:

 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika;
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników (transmisja elektroniczna);
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza i pracowników (transmisja elektroniczna);
 • Sporządzanie informacji rocznych IWA;
 • Sporządzanie druków Z-3, Z-3A;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
fpd Oferta
nagrody Oferta

FPD Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa
Podatkowego
ul. Żurawia 5
25-653 Kielce

tel.: 41 343 04 53
fax: 41 343 39 40
e-mail: biuro@fpd.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek (8.00 - 16.00)

NIP: 657-28-37-794
REGON: 260335667
KRS: 0000339502
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS

logg 1 Oferta
mobevo footer e1450813575148 1 Oferta