W związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) uprzejmie Pana/Panią jako Użytkownika serwisu znajdującego się pod adresem www.fpd.pl (dalej określanego jako „Portal”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetworzonych za pomocą funkcjonalności witryna jest Spółka NIP: 657-28-37-794
  REGON: 260335667 KRS: 0000339502 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
 2. Kontakt ze Administratorem Użytkownik może uzyskać w drodze listowej (ul. Żurawia 5 25-653 Kielce), mailowej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznej (41 3430453).
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane za pomocą funkcjonalności Portalu na co najmniej jednej podstawie określonej w granicach art. 6 ust. 1 pkt a) – f) RODO w co najmniej jednym z następujących celów:
  a) zawarcia, wykonania, rozwiązania Umowy, o której mowa w Regulaminie, lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania Umowy;
  b) wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;
  c) wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, tj. np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  f) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora;
  g) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym marketingu.
 4. Za pomocą funkcjonalności Portalu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
  a) imię i nazwisko;
  b) numer telefonu;
  c) adres korespondencyjny;
  d) adres e-mail;
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j. z późn. zm.).
 6. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
  a) podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których podmiot realizuje własne zobowiązania jak np. biura rachunkowe, operatorzy systemów płatności;
  b) właścicielom serwerów, w których są przechowywane dane osobowe;
  b) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa
 7. Użytkownik ma prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) sprostowania swoich danych osobowych;
  f) przenoszenia swoich danych;
  g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  h) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie dotyczących tegoż Użytkownika danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 8. Dane osobowe Użytkownika nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 10. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

 

Napisz do nas wiadomość

 

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy do dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 16

FPD SP. Z O.O.
spółka doradztwa podatkowego
ul. Żurawia 5
25-653 Kielce

Tel. 41 343 04 53
E-mail: biuro@fpd.pl

Oddział:
ul. Gwiaździsta 15a/401
01-651 Warszawa

Tel. 226022686

NIP 657 283 77 94
REGON 260335667
KRS 0000339502

Dołącz do nas w mediach społecznościowych

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że się zgadzasz na ich użycie.