unia polska wschodnia Internacjonalizacja firmy

FPD Sp. z o.o.
realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich
projekt pod nazwą:

„Usługi doradcze prowadzące do wdrożenia nowego
modelu biznesowego internacjonalizacji
firmy FPD Sp. z o.o. na rynki docelowe

Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego
internacjonalizacji oraz jego wdrożeniem,
co umożliwi wprowadzenie platformy Mobevo na rynki zagraniczne.

Dofinansowanie projektu z UE:  546 326,05 PLN

fpd Internacjonalizacja firmy
nagrody  Internacjonalizacja firmy

FPD Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa
Podatkowego
ul. Żurawia 5
25-653 Kielce

tel.: 41 343 04 53
fax: 41 343 39 40
e-mail: biuro@fpd.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek (8.00 - 16.00)

NIP: 657-28-37-794
REGON: 260335667
KRS: 0000339502
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS

logg 1 Internacjonalizacja firmy
mobevo footer e1450813575148 1 Internacjonalizacja firmy