Internacjonalizacja firmy

unia polska wschodnia 1024x140 Projekty unijne

FPD Sp. z o.o.
realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt pod nazwą:

„Usługi doradcze prowadzące do wdrożenia nowego modelu biznesowego
internacjonalizacji firmy FPD Sp. z o.o. na rynki docelowe”

Celem projektu jest opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji
oraz jego wdrożeniem, co umożliwi wprowadzenie platformy Mobevo
na rynki zagraniczne.

Dofinansowanie projektu z UE:  546 326,05 PLN

    Zapytania ofertowe:

Cyberksięgowy

unia inteligentny rozwoj 1 1024x140 Projekty unijne

FPD Sp. z o.o.
realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt pod nazwą:

Rozwój firmy FPD Sp. z o.o. w oparciu o inwestycje i pakiet
usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w celu stworzenia
nowej, innowacyjnej usługi “CyberKsięgowy”

Celem projektu jest wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu
wirtualnego księgowego, który usprawni proces obsługi rachunkowej
i wpłynie na wydajność pracy.

Dofinansowanie projektu z UE:  733 852,00 PLN