unia inteligentny rozwoj 1 Projekty unijne

FPD Sp. z o.o.
realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich
projekt pn. :
Rozwój firmy FPD Sp. z o.o. w oparciu o inwestycje i pakiet
usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w celu stworzenia nowej,
innowacyjnej usługi „CyberKsięgowy”

Celem projektu jest wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu wirtualnego
księgowego, który usprawni proces obsługi rachunkowej i wpłynie na wydajność
pracy.

Dofinansowanie projektu z UE:  733 852,00 PLN