Zapraszamy do współpracy

ofertaco możemy dla ciebie zrobić

Wybierając nas oddajesz swoje sprawy finansowe w dobre ręcej
FPD Spółka Doradztwa Podatkowego

Porady podatkowe

Klienci, którzy mają podpisaną umowę o obsługę księgową korzystają bezpłatnie z porad naszych doradców podatkowych z zakresu bieżących spraw związanych z prowadzonym przez nich przedsiębiorstwem.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług pozostałe podmioty gospodarcze i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Specjalizujemy się w zagadnieniach z podatku VAT, podatków dochodowych oraz podatku od spadku i darowizn.
Przygotowujemy również wnioski o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego.

Księgi handlowe

Księgi handlowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, prowadzone są przez spółki kapitałowe oraz inne podmioty, w tym osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 200.000 EURO w przeliczeniu na złotówki 8 746 800 zł – tyle wynosi limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września 2019 r.)

Zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;

 • Opracowanie zakładowego planu kont;

 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości;

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;

 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;

 • Rozliczanie operacji bankowych;

 • Rozliczanie operacji kasowych;

 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;

 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrz-unijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);

 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT i JPK;

 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);

 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie;

 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych;

 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. (8 746 800 zł – tyle wynosi limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 roku. Kwotę tę wylicza się na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na dzień 01 październik 2019 r.)

Zakres usług:

 • Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;

 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;

 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT oraz JPKL;

 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);

 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Ryczałt od przychodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 250.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki (Limit dla ryczałtu w 2020 r. wynosi 1 093 350 zł) oraz pod warunkiem, że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Zakres usług:

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

 • Prowadzenie wykazu środków trwałych, ewidencji wyposażenia;

 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;

 • Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;

 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);

 • Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy;

 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Przygotowanie informacji finansowych do banków lub innych instytucji

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

 • Zaświadczenia z US o niezaleganiu w opłatach

Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa – wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy.

Zakres czynności:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów;

 • Przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);

 • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez klienta;

 • Wyliczanie należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;

 • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-8A);

 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;

Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 • Sporządzanie informacji PFRON

ZUS sporządzanie dokumentów

Zakres usług:

 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika;

 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników (transmisja elektroniczna);

 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza i pracowników (transmisja elektroniczna);

 • Sporządzanie informacji rocznych IWA;

 • Sporządzanie druków Z-3, Z-3A;

Sprawy WSA/NSA

Nasi doradcy podatkowi posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi. Powierzając nam prowadzenie spraw zyskują Państwo gwarancję profesjonalizmu i rzetelności wykonanego zlecanie.

 • Stawki za usługi regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

Napisz do nas wiadomość

 

Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy do dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8 do 16

FPD SP. Z O.O.
spółka doradztwa podatkowego
ul. Żurawia 5
25-653 Kielce

Tel. 41 343 04 53
E-mail: biuro@fpd.pl

Oddział:
ul. Gwiaździsta 15a/401
01-651 Warszawa

Tel. 226022686

NIP 657 283 77 94
REGON 260335667
KRS 0000339502

Dołącz do nas w mediach społecznościowych

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że się zgadzasz na ich użycie.